Estudi


 

 

A2 ARQUITECTURA és un equip multidisciplinari que abasta totes les branques de l’edificació, des del treball de disseny de concepte d’hora fins a un servei arquitectònic complet. Una part clau de la nostra funció és dirigir el procés de construcció, guiant als clients a través de les diverses etapes, assegurant que els projectes es completin dins el pressupost i el calendari acordats.

Quan el projecte ho requereix, el nostre despatx participa amb diferents despatxos professionals externs en els camps d’estructures, enginyeria, paisatgisme i interiorisme, de manera que es comprenen tots els àmbits relacionats amb la complexa activitat projectual.